Oblacka Przystań NINIWA

Głównym celem naszego ośrodka jest prowadzenie Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA przez organizowanie rekolekcji, wydarzeń i spotkań dla młodzieży w ramach bogatej oferty NINIWY.

Działalność restauracji ma na celu wspieranie tych inicjatyw. Wszystkie zyski z działalności restauracji przekazywane są na funkcjonowanie Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA.
Oblacka Przystań NINIWA

Oblacka Przystań

ul. Posmyk 5
42-700 Lubliniec

info@oblackaprzystan.pl
+48 696 060 357