Post Daniela w Rybniku w wersji stacjonarnej

Organizatorzy: Krystyna Dajka i Magdalena Dajka

Prowadzący: Krystyna Dajka

Terminy:
05-18.03.2019 – 14 dni
04-18.11.2019 – 13 dni