RODO

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest „Zdrówko” Krystyna Dajka z siedzibą w Rybniku, ul. Lektorska 37 lok.2, 44-210 Rybnik, numer NIP 6421131180
 2.  „Zdrówko” Krystyna Dajka przetwarza twoje dane osobowe w związku z wyrażeniem przez Ciebie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokonanej po przez maila/formularz kontaktowy/wywiad żywieniowy/osobiście w formie pisemnej).

  Ponadto, „Zdrówko” Krystyna Dajka przetwarza twoje dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach przygotowania i przesłania zamówionych usług, konsultacji dietetycznych, informowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu.

  Natomiast w zakresie danych osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) „Zdrówko” Krystyna Dajka przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody celem indywidualnego przygotowania jadłospisu oraz udzielenia dokładnej i indywidualnej konsultacji.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • świadczenie dla Ciebie usług związanych z dietetyką,
  • umożliwienie zarezerwowania i zmienienia terminu wizyty
  • zadawanie pytań drogą elektroniczną oraz telefoniczną
  • wysyłanie newslettera i informacji marketingowej firmy „Zdrówko” Krystyna Dajka

 


Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług dietetycznych w tym układania jadłospisów oraz konsultacji dietetycznych oraz wysyłania ich drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi  firmie „Zdrówko” Krystyna Dajka świadczenie usług.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do dokładnego ułożenia jadłospisu i konsultacji dietetycznych uwzględniających dane jednostki chorobowe i dolegliwości. Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie tych usług.

 

 1. „Zdrówko” Krystyna Dajka nie będzie przekazywać twoich danych osobowych (tj. Imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy) innym osobom ani firmom.

 

Nie dotyczy zanonimizowanych danych zawartych w ciasteczkach (cookies) na stronie internetowej. Przekazywanie tych danych ma na celu usprawnienie serwisu oraz dostosowanie do potrzeb użytkowników.

 

 1. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia można wycofać drogą elektroniczną lub osobistą po kontakcie z Krystyną Dajka. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. „Zdrówko” Krystyna Dajka może wykorzystywać Twoje dane osobowe we własnych celach marketingowych, do wysłania newslettera i własnej informacji handlowej.
 3. Firma „Zdrówko” Krystyna Dajka będzie przechowywała twoje dane osobowe przez okres 10 lat. Po zakończeniu tego okresu twoje dane osobowe zostaną usunięte.
 4. Masz prawo do:

 

1.                  Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.

 


W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli „Zdrówko” Krystyna Dajka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji handlowych, będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Firma „Zdrówko” Krystyna Dajka nie będzie przetwarzała już danych osobowych w tym celu.

 

2.                  Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.

 


Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy „Zdrówko” Krystyna Dajka przetwarza twoje dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, „Zdrówko” Krystyna Dajka może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo możesz:

 

   • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez „Zdrówko” Krystyna Dajka.

 

 

 

3.                  Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO.

 


Masz prawo w dowolnym momencie poprawić swoje dane osobowe, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez „Zdrówko” Krystyna Dajka są nieprawidłowe. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

 

4.                  Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.

 


Masz prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 

   • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
   • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Firma „Zdrówko” Krystyna Dajka przetwarzała te dane osobowe,
   • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a „Zdrówko” Krystyna Dajka nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

 


Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym „Zdrówko” Krystyna Dajka może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 

5.                  Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.

 


Zgodnie z art. 18 ROO, masz prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo to oznacza, że masz prawo zażądać, aby twoje dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

 

   • gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje „Zdrówko” Krystyna Dajka, przetwarzając dane osobowe użytkownika.

 

 

 

6.                  Prawo do wniesienia skargi

 


Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

 1. „Zdrówko” Krystyna Dajka dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 

  • używanie certyfikowanych i bezpiecznych połączeń SSL,
  • używanie haseł i innych zabezpieczeń dostępu,
  • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
  • kontrolowanie dostępu do danych,
  • metody anonimizowania.

 

 

 

 1. Kontakt w sprawie danych jest możliwy:
  • przez formularz kontaktowy, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie 887466598
  • korespondencyjnie na adres siedziby firmy „Zdrówko” Krystyna Dajka ul. Lektorska 37/2, 44-210 Rybnik
  • osobiście w miejscach przyjmowania „Zdrówko” Krystyna Dajka

 

 

 

logo.jpg

Zapraszamy

WhatsApp

Search